Rudžionienė J.; Grigas V.; Enwald H.; Kortelainen T. Duomenų raštingumo ir mokslinių tyrimų duomenų valdymo apklausose klausimynų pildymo nutraukimą lemiantys veiksniai: Lietuvos ir Suomijos patirtis. Informacijos mokslai, v. 82, p. 115-130, 28 gruodž. 2018.