Valinevičienė G. Universiteto edukacinės aplinkos ir studento asmeninės mokymosi aplinkos sąveikos veiksniai naudojant saityną 2.0. Informacijos mokslai, v. 63, p. 91-112, 1 saus. 2013.