Aleksė M.; Žardeckaitė-Matulaitienė K. Seksualinio priekabiavimo, priekabiavimo dėl lyties ir kūno sudaiktinimo reikšmė polinkiui į sutrikusį valgymo elgesį. Informacijos mokslai, v. 92, p. 8-27, 14 bal. 2021.