Stundžė L. Organizacinės kultūros ir komunikacijos sąsajos lyties aspektu. Information & Media, v. 53, p. 63-85, 1 saus. 2010.