Rudžionienė, Jurgita, Vincas Grigas, Heidi Enwald, ir Terttu Kortelainen. 2018. „Duomenų raštingumo Ir Mokslinių Tyrimų Duomenų Valdymo Apklausose Klausimynų Pildymo Nutraukimą Lemiantys Veiksniai: Lietuvos Ir Suomijos Patirtis“. Information & Media 82 (gruodžio), 115-30. https://doi.org/10.15388/Im.2018.82.8.