Aleksė, Monika, ir Žardeckaitė-Matulaitienė Kristina. 2021. „Seksualinio Priekabiavimo, Priekabiavimo dėl Lyties Ir kūno Sudaiktinimo reikšmė Polinkiui į Sutrikusį Valgymo Elgesį“. Informacijos Mokslai 92 (balandžio), 8-27. https://doi.org/10.15388/Im.2021.92.47.