Pečeliūnaitė A. (2017) „Pasitenkinimo bibliotekų paslaugomis gyvenimo kokybės kontekste indeksas: Lietuvos AVB atvejis“, Informacijos mokslai, 780, p. 36-52. doi: 10.15388/Im.2017.78.10833.