Eidukevičiūtė J. (2018) „Vyras tėvas kaip socialinių paslaugų gavėjas: istorinės patirties raiška socialinio darbuotojo profesinėje komunikacijoje“, Information & Media, 800, p. 119-135. doi: 10.15388/Im.2017.80.11676.