Adomavičiūtė D. ir Mackevičius J. (2012) „Muitinės audito organizavimas ir jo tobulinimo galimybės“, Information & Media, 620, p. 81-96. doi: 10.15388/Im.2012.0.1581.