Matkevičienė R. (2013) „Organizacijų korporatyvinės komunikacijos interneto svetainėse tyrimo ,Organizacijos tinklavietė: ką joje komunikuojame?‘ ataskaita“, Informacijos mokslai, 630, p. 142-154. doi: 10.15388/Im.2013.0.1586.