Matkevičienė R. (2013) „Socialinės atsakomybės komunikcija Lietuvos organizacijų interneto svetainėse“, Information & Media, 640, p. 7-18. doi: 10.15388/Im.2013.0.1603.