Aleksė M. ir Žardeckaitė-Matulaitienė K. (2021) „Seksualinio priekabiavimo, priekabiavimo dėl lyties ir kūno sudaiktinimo reikšmė polinkiui į sutrikusį valgymo elgesį“, Informacijos mokslai, 920, p. 8-27. doi: 10.15388/Im.2021.92.47.