Diskienė D. ir Tamoševičienė K. (2015) „Pedagogų organizacinio įsipareigojimo, pasitenkinimo darbu ir įsitraukimo į darbą sąsajos“, Information & Media, 690, p. 89-102. doi: 10.15388/Im.2014.69.5100.