Stundžė L. (2016) „Formalioji lyčių studijų mokslo komunikacija socialinių mokslų krypties mokslo žurnaluose“, Information & Media, 720, p. 7-20. doi: 10.15388/Im.2015.72.9218.