[1]
Kavaliauskaitė I., „Korporatyvinio įvaizdžio įtaka vartotojų pasitenkinimui paslaugų kokybe: mobiliojo ryšio bendrovių atvejis“, IM, t. 77, p. 123-144, geg. 2017.