[1]
Kuprienė J., Prokopčik M., ir Petrauskienė Žibutė, „Sistemų sąveikumas kaip mokslo publikacijų talpyklų tobulinimo sąlyga mokslinėje komunikacijoje“, IM, t. 78, p. 7-35, rugs. 2017.