[1]
Pečeliūnaitė A., „Pasitenkinimo bibliotekų paslaugomis gyvenimo kokybės kontekste indeksas: Lietuvos AVB atvejis“, IM, t. 78, p. 36-52, rugs. 2017.