[1]
Butrimė E. ir Zuzevičiūtė V., „Rizika socialiniuose tinkluose: būsimųjų teisėsaugos pareigūnų informuotumas“, IM, t. 79, p. 7-16, saus. 2018.