[1]
Dagienė V., Vinikienė L., ir Sutkutė E., „Pagrindinio ugdymo Lietuvos mokinių matematinių gebėjimų tyrimas“, IM, t. 79, p. 17-29, saus. 2018.