[1]
Eidukevičiūtė J., „Vyras tėvas kaip socialinių paslaugų gavėjas: istorinės patirties raiška socialinio darbuotojo profesinėje komunikacijoje“, IM, t. 80, p. 119-135, liep. 2018.