[1]
Čeponytė M. ir Žardeckaitė-Matulaitienė K., „Seksistinių nuostatų reikšmė seksualinio priekabiavimo atpažinimui“, IM, t. 80, p. 61-80, liep. 2018.