[1]
Stasėnaitė V. ir Orlakaitė G., „Viešųjų bibliotekų inovatyvių paslaugų taikant projektinę veiklą vertinimas“, IM, t. 81, p. 27-46, rugs. 2018.