[1]
Plepytė - Davidavičienė G. ir Grebliauskienė B., „Privataus ir viešojo interesų raiška nušviečiant emigracijos klausimą Lietuvos internetinėje žiniasklaidoje“, IM, t. 81, p. 121-132, rugs. 2018.