[1]
Vaičekauskienė G., „Politinio lyderio retorika: nuo senovinės agoros iki elektroninės demokratijos“, IM, t. 81, p. 146-162, rugs. 2018.