[1]
Matkevičienė R. ir Stonkienė M., „Viešasis interesas žiniasklaidoje: asmens iškelta vartotojų teisių apsaugos problema kaip viešojo intereso atvejis Lietuvos interneto žiniasklaidoje“, IM, t. 82, p. 36-49, gruodž. 2018.