[1]
Rudžionienė J., Grigas V., Enwald H., ir Kortelainen T., „Duomenų raštingumo ir mokslinių tyrimų duomenų valdymo apklausose klausimynų pildymo nutraukimą lemiantys veiksniai: Lietuvos ir Suomijos patirtis“, IM, t. 82, p. 115-130, gruodž. 2018.