[1]
Šumskaitė L. ir Rapolienė G., „Motinystės diskurso paraštėse: bevaikystė 1991–1996 m. Lietuvos moterims skirtuose žurnaluose“, IM, t. 86, p. 133-156, gruodž. 2019.