[1]
Misevičius A. ir Kuznecovaitė (Verenė) D., „Dviejų lygių iteracinis tabu paieškos algoritmas kvadratinio paskirstymo uždaviniui“, IM, t. 85, p. 115-134, spal. 2019.