[1]
Laužikas R., Plikynas D., Dulskis V., Sakalauskas L., ir Miliauskas A., „Agentinio modeliavimo taikymas kultūros tyrimų informacijos valdymui“, IM, t. 88, p. 8-28, bal. 2020.