[1]
Adomavičiūtė D. ir Mackevičius J., „Muitinės audito organizavimas ir jo tobulinimo galimybės“, IM, t. 62, p. 81-96, saus. 2012.