[1]
Matkevičienė R., „Organizacijų korporatyvinės komunikacijos interneto svetainėse tyrimo ,Organizacijos tinklavietė: ką joje komunikuojame?‘ ataskaita“, IM, t. 63, p. 142-154, saus. 2013.