[1]
Dvorak J. ir Rudžionienė J., „Bibliotekų kaip viešojo sektoriaus institucijų veiklos vertinimo organizavimo galimybė viešojo administravimo požiūriu“, IM, t. 63, p. 43-64, saus. 2013.