[1]
Matkevičienė R., „Socialinės atsakomybės komunikcija Lietuvos organizacijų interneto svetainėse“, IM, t. 64, p. 7-18, saus. 2013.