[1]
Aleksė M. ir Žardeckaitė-Matulaitienė K., „Seksualinio priekabiavimo, priekabiavimo dėl lyties ir kūno sudaiktinimo reikšmė polinkiui į sutrikusį valgymo elgesį“, IM, t. 92, p. 8-27, bal. 2021.