[1]
Laužikas R. ir Vosyliūtė I., „Kultūros paveldo ir lituanistinių mokslo duomenų skaitmeninimas Lietuvoje: 2011 metų situacija*“, IM, t. 60, p. 96-115, saus. 2012.