[1]
Sirtautas V. V. ir Sirtautienė D., „Televizijos reklamos elementų vertinimo ir reklamuojamų prekių pirkimo tendencijos Lietuvoje krizės sąlygomis“, IM, t. 60, p. 66-83, saus. 2012.