[1]
Mockus J., Katin I., ir Katina J., „Apie eksperimentinį investavimo strategijų tyrimą realiose ir virtualiose fi nansų rinkose“, IM, t. 65, p. 103-110, saus. 2013.