[1]
Kelpšienė I., „Dalyvaujamasis paveldas socialiniuose tinkluose: pagrindinių teorinių sąvokų aiškinimas“, IM, t. 91, p. 100-119, rugs. 2021.