[1]
Matkevičienė R., „Lietuvos internetinės žiniasklaidos konstruojamo politinio diskurso kaita“, IM, t. 59, p. 73-83, saus. 2012.