[1]
Ringelienė Živilė ir Filipovič M., „Žodžių atpažinimo, grįsto paslėptaisiais Markovo modeliais, vizualizavimo ir analizės programinė įranga“, IM, t. 56, p. 63-72, saus. 2011.