[1]
Matkevičienė R., „Rizikos komunikacija Lietuvos prezidentų inauguracinėse kalbose“, IM, t. 55, p. 71-81, saus. 2011.