[1]
Stundžė L., „Organizacinės kultūros ir komunikacijos sąsajos lyties aspektu“, IM, t. 53, p. 63-85, saus. 2010.