[1]
Stundžė L., „Komunikacijos ir informacijos vadyba šiuolaikinėje organizacijoje: teorija ir praktika“, IM, t. 52, p. 109-113, saus. 2010.