[1]
Dzemydienė D. ir Dzindzalieta R., „Mobiliųjų technologijų taikymas judančių transporto objektų stebėsenai ir komunikavimui“, IM, t. 50, p. 274-280, saus. 2009.