[1]
Dzemydienė D. ir Naujikienė R., „Elektroninių viešųjų paslaugų naudojimo ir informacinių sistemų sąveikumo vertinimas“, IM, t. 50, p. 267-273, saus. 2009.