[1]
Kurilovas E. ir Dagienė V., „Pedagogų rengimas informacinių ir komunikacinių technologijų taikymo aspektu: padėties analizė ir tobulinimo siūlymai“, IM, t. 50, p. 101-106, saus. 2009.