[1]
Matkevičienė R., „Lietuvos mokslininkų komunikacija: mokslo kūriniams publikuoti pasirenkamų mokslo leidinių atvejo studija“, IM, t. 49, p. 84-98, saus. 2009.