[1]
Galinienė B., Miškinis A., Marčinskas A., ir Drūteikienė G., „Studijų kokybės įtaka aukštųjų mokyklų įvaizdžiui“, IM, t. 48, p. 68-81, saus. 2009.