[1]
Stonkienė M., Atkočiūnienė Z., ir Matkevičienė R., „Mokslo komunikacijos kaita“, IM, t. 48, p. 46-67, saus. 2009.