[1]
Macevičiūtė E., „ISIC 2008 – Tarptautinė konferencija ,Informacijos vartotojo elgsena kontekste‘“, IM, t. 46, p. 151-155, saus. 2008.